NVM Woningmarktconsultants

Van Overbeek Amsterdam Garantiemakelaars telt meerdere makelaars die zich tevens NVM WoningMarktConsultants mogen noemen. Zij zijn deskundige gesprekspartners en alerte adviseurs voor projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en overheden als het gaat om planontwikkelingen op allerlei gebieden.

Pim Verdouw, directeur van Van Overbeek Amsterdam¬†en Jacqueline van Stralen, Be√ędigd Makelaar/Taxateur RMT en WoningMarktConsultant zijn benoemd tot NVM WoningMarktConsultant.

Het succesvol afronden van deze tweejarige NVM-opleiding, vormt een waardevolle aanvulling op het dienstenpakket van Van Overbeek Amsterdam.

Wat houdt NVM WoningMarktConsultant in?

De titel NVM WoningMarktConsultant is relatief nieuw binnen de vastgoedwereld. De Vereniging van NVM WoningMarktConsultants is opgericht op 9 juli 2002 om een passend antwoord te geven op de snelle ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting. Een gebied waar vraag en aanbod steeds zorgvuldiger op elkaar worden afgestemd. De NVM WoningMarktConsultant is opgeleid om een succesvolle vertaalslag te maken naar de markt, als het gaat om de ontwikkeling van nieuwbouw, herstructurering of herbestemming.

Beter en breder opgeleide deskundigen op het gebied van volkshuisvesting

De laatste jaren is er steeds meer behoefte aan beter en breder opgeleide deskundigen op het gebied van volkshuisvesting. De Vereniging van NVM WoningMarktConsultants bestaat uit deskundigen die, behalve uitgebreide marktkennis, een grondige kennis hebben van ruimtelijke ordening, planologie, economie, recht en communicatie. Het betreft vastgoeddeskundigen die weten waar demografische ontwikkelingen toe leiden, hoe men kan inspelen op politieke ontwikkelingen en met welke trends de opdrachtgever rekening moet houden.

Deskundige gesprekspartner

De WoningMarktConsultant is een deskundige gesprekspartner voor projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en (lokale) overheden, vooral als het gaat om planontwikkelingen. Dankzij diens kennis van de woonconsument heeft deze specialist een dieper inzicht in de lokale en regionale markt. De NVM WoningMarktConsultant brengt in een vroeg stadium van een ontwikkelingsproces de marktbehoeften, prijsontwikkelingen, kwaliteitseisen en afzetmogelijkheden in kaart. Op basis van deze informatie kan de opdrachtgever de gewenste stappen zetten voor een effectieve marktbenadering.

Diep inzicht in Groot Amsterdam

Door hun vele contacten met de woonconsument op lokaal en regionaal Amsterdams niveau, hebben onze WoningMarktConsultants een dieper inzicht in de markt van specifiek Groot Amsterdam. En op basis van hun kennis van de belangen van alle betrokken partijen, de regionale markt en de macro-economische ontwikkelingen vormt hun advies steeds vaker het fundament voor succesvolle woningmarketing.

Veelzijdig inzetbaar

De deskundigheid van de WoningMarktConsultants van Van Overbeek Amsterdam Garantiemakelaars wordt niet alleen ingezet bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij herstructurering en herontwikkeling.

Heeft u vragen rond de NVM WoningMarktConsultants van Van Overbeek Amsterdam Garantiemakelaars? Neem dan gerust contact met ons op.